วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนะนำตังเองค่ะ

      

          สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวอภิชญา   สว่างเกตุ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 หมู่ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ้านจอมบึง บล็อกนี้ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ดิฉันหวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มาเข้าชมและศึกษาได้มากเลยทีเดียวค่ะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น